Trưa nay bão Kai Tak vào biển Đông

18/12/2017 btv 0

Được dự báo không ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền, nhưng vùng bão Kai Tak hướng đến lại có rất nhiều tàu thuyền hoạt động.  Sáng 18/12, tâm bão Kai Tak ở ngay trên […]