Khánh Hòa: Cỏ Mỹ tràn về thôn quê

20/09/2017 btv 0

Hiện nay, cỏ Mỹ đang được một bộ phận giới trẻ ở các vùng quê thuộc huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) rất “chuộng”. Khác với các loại ma túy như: heroin, hàng “đá” hay cần […]