Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa lựa chọn nhà thầu thực hiện 15 gói thầu

http://stlbrunch.com/2016/05/great-harvest/

Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa (ảnh: Internet)
logo vforum.vn

http://rodpriceadventure.com/tag/pangea-adventure-racing/ click Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 15 gói thầu, với tổng số tiền trị giá 2.267.308.000 đồng.

Trong đó, mua sắm tài sản có 12 gói, gồm: Hệ thống báo động báo cháy kho tiền (60 triệu đồng); Két sắt đại (17 triệu đồng); Két sắt 1A (12 triệu đồng); Máy đếm tiền (80 triệu đồng); Máy hủy tài liệu (36 triệu đồng); Bộ bàn ghế làm việc cho Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh (10 triệu đồng); Hệ thống âm thanh (59 triệu đồng); Ổn áp (50 triệu đồng); Máy Scan (24 triệu đồng); Máy photocopy (91 triệu đồng); Kệ chỉnh lý lưu trữ văn phòng (65 triệu đồng); Két sắt 2A (10 triệu đồng).

3 gói thầu Sửa chữa lớn tài sản gồm: Cải tạo sửa chữa trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Diên Khánh (500 triệu đồng); Cải tạo sửa chữa trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn (900 triệu đồng); Cải tạo sửa chữa trụ sở Kho bạc Nhà nước TP. Nha Trang (353.308.000 đồng).

Phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, tất cả đều theo hình thức hợp đồng trọn gói, Thời gian thực hiện hợp đồng (từ ngày hợp đồng có hiệu lực) gói thầu sớm nhất là 10 ngày với một số gói mua sắm tài sản và muộn nhất là 60 ngày với các gói sửa chữa lớn.

Theo Duy Hoàng /Đầu tư

Loading...